Transmisja na żywo nabożeństwa wieczornego z czytaniem Ewangelii o mękach Chrystusa​

Opublikowany przez Cerkiew św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu Niedziela, 29 marca 2020

Drodzy Parafianie, Bracia i Siostry!

W dniu dzisiejszym (24.03) na terenie całego kraju Rada Ministrów RP wprowadziła nowe, zaostrzone zasady związane z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli podczas pandemii Covid-19. Do 11 kwietnia włącznie, nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Ograniczenia te dotyczą również uczestnictwa w nabożeństwach sprawowanych w naszej parafii. Zgodnie z decyzją rządu: w nabożeństwach lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.”

Całość komunikatu rządowego znajdziemy na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Są to ograniczenia z pewnością trudne i bolesne dla każdego z nas w okresie Wielkiego Postu. Niemniej, dla ochrony dobra wspólnego jakim jest życie i zdrowie naszych sióstr i braci, musimy ich bezwzględnie przestrzegać! Pamiętajmy, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa w bezprecedensowej sytuacji pandemii naraża nie tylko na niebezpieczeństwo nas samych i naszych bliskich, ale wiąże się również z odpowiedzialnością karną! Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów dotyczących aktywności naszej parafii, które pojawiać się będą w internecie i na portalach społecznościowych.

Zachęcamy do wytrwałej modlitwy w naszych domach i rodzinach oraz śledzenia transmisji nabożeństw ze świątyń i monasterów w Polsce i poza jej granicami a także z naszej parafii dostępnych w mediach elektronicznych. Zachęcamy,  do codziennego odmawiania Akatystu do Przenajświętszej Bogurodzicy w intencji ustania epidemii, dla uleczenia wszystkich chorych oraz o siły dla walczącego z pandemią personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek i wszystkich służb sanitarnych, ratujących nasze zdrowie i życie w tym trudnym czasie.

Zapiski za żywych i umarłych można przesyłać korzystając z e-zapiski

“E-zapiska” Modlitwa za zdrowie i za zmarłych bliskich

Możesz również przesłać prośbę o postawienie świecy w Cerkwi (informację na ten temat znajdziecie w linku poniżej)

http://cerkiewpiaski.wroclaw.pl/?p=2000