Serdecznie  zapraszamy do

zapoznania się ze stroną

Cywilno-Wojskowej
Parafii Prawosławnej 

Śww. Cyryla i Metodego
we Wrocławiu

 

                 Nabożeństwa
  • godz. 17.00 – nabożeństwo wieczorne w sobotę i przeddzień wielkich świąt
  • godz. 9.00 – Boska Liturgia           w piątek, niedzielę i święta
  • godz. 17.00 – Akatyst w każdą środę