Namaszczenie świętymi olejami

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym poprzez pomazanie ciała olejem przyzywa się na człowieka łaskę Bożą, uzdrawiającą niemoc duchową i cielesną. Wielu z nas może kojarzyć taką formułę z Katechizmu Kościoła Prawosławnego. Obrzęd ten identyfikujemy z liczbą siedmiu sakramentów, które opisane są w podręcznikach do religii. W praktyce misterium to jest nam zupełnie nieznane, przez co często jest spychane na margines naszego życia.      Każdy z nas w swoim … [Read more…]

Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 2 kwietnia 2019   W dniu 2 kwietnia 2019 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Prace dotyczyły spraw zewnętrznych i wewnętrznych. Sprawy zewnętrzne: Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zapoznał się z korespondencją … [Read more…]

Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy

Błagowieszczenije Prieswiatoj Bohorodicy 25 marzec / 7 kwiecień Okres wiosennego zrównania się dnia z nocą od wieków był czasem świątecznym wielu narodów. Uważany był za początek wiosny. Pod koniec IV i na początku V wieku chrześcijanie związali ten czas ze wspomnieniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, pierwszego znaku nadchodzącego zbawienia. Od czasu wygnania Adama i Ewy z Raju wszyscy ludzie oczekiwali wypełnienia się danej przez Boga obietnicy, że przyjdzie … [Read more…]

Czytanie kanonu pokutnego św. Andrzeja z Krety – wtorek

Drugiego dnia Wielkiego postu (12.03) w parafii śww. Cyryla i Metodego w nabożeństwie wielkiego powieczerza wraz z czytaniem kanonu pokutnego św. Andrzeja z Krety uczestniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. Hymn pokutny św. Andrzeja z Krety, wielkiego ascety żyjącego na przełomie VII i VIII w. ukazuje drogę człowieka od głębokiego upadku do świętości. W ponad 250 troparionach św. Andrzej nieustająco zachęca wiernych do duchowego przebudzenia i przemiany.

I tydzień Wielkiego Postu – Poniedziałek

Obecnie przychodzi nam wrócić do idei i doświadczenia Wielkiego Postu jako duchowej wędrówki, której celem jest przeniesienie nas z jednego duchowego stanu w inny. Jak to już zdążyliśmy powiedzieć, ogromna większość dzisiejszych chrześcijan nie rozumie zgoła tego celu Wielkiego Postu i widzi w nim tylko taki okres roku, w którym zobowiązani zostają do wypełnienia pewnych religijnych powinności: tego, by (przynajmniej raz w roku) przystąpić do Komunii i poddać się pewnym rygorom odnośnie … [Read more…]