Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

Komunikat

Kancelarii Św. Soboru Biskupów

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

2 kwietnia 2019

 

W dniu 2 kwietnia 2019 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Prace dotyczyły spraw zewnętrznych i wewnętrznych.

Sprawy zewnętrzne:

Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zapoznał się z korespondencją dotyczącą autokefalii na Ukrainie, którą otrzymano z: Konstantynopola, Aleksandrii, Rosji, Serbii, Rumunii, Albanii, Cypru, Bułgarii, Czech, Ukrainy, Organizacji Praw Człowieka przy ONZ oraz z pismami od grupy wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Postanowili: Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie sytuacji cerkiewnej (autokefalii) na Ukrainie wyrażone w uchwałach z dnia 9 maja 2018 roku, nr 340 p.3 i z dnia 15 listopada 2018 roku, nr 341 p.9, oraz w pismach Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, skierowanych w imieniu Św. Soboru Biskupów do wiernych zainteresowanych tą tematyką. Brzmi ono:

„W imieniu Św. Soboru Biskupów PAKP, w odpowiedzi na Pana/Pani pismo w sprawie autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Ukrainie jednoznacznie informuję, że Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny był i jest za przyznaniem pełnej samodzielności – autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Ukrainie.

O tym, jako zwierzchnik Cerkwi mówiłem w swoim wystąpieniu podczas soboru na Krecie. Stanowisko PAKP jest jasne i zgodne z nauką Cerkwi Prawosławnej. Nadanie autokefalii Cerkwi w Ukrainie winno się odbyć w oparciu o normy natury dogmatyczno – kanonicznej całej Cerkwi, a nie grupie raskolników. Odstępcy od Cerkwi, przy tym pozbawieni święceń kapłańskich, nie mogą reprezentować zdrowego organizmu cerkiewnego. Jest to działanie niekanoniczne i narusza jedność eucharystyczną i międzyprawosławną. O tym nasi wierni, autorzy listu, powinni wiedzieć.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny pracuje wraz z innymi Cerkwiami, w wymiarze międzynarodowym, nad uregulowaniem życia cerkiewnego w Ukrainie. Modli się w tej intencji i wzywa wszystkich komu miła jest jedność Prawosławia i pokój międzyludzki, aby Bóg darował tę jedność bratniej Ukrainie.

Wszystkich, kto troszczy się o życie cerkiewne, w imieniu Św. Soboru Biskupów proszę o usilne modlitwy w powyższej intencji. + Metropolita Sawa. 13 marca 2019”.

Ponadto, w związku z pojawieniem się mylnej informacji co do święceń biskupich byłych biskupów portugalskich, Św. Sobór Biskupów stwierdza: biskupi, którzy otrzymali świecenia biskupie z rąk starokalendarzowych biskupów Grecji, zostali, zgodnie z ich prośbą, przyjęci do naszej Cerkwi poprzez ponowne świecenia dokonane przez hierarchów PAKP, zachowując w ten sposób porządek dogmatyczno – kanoniczny Cerkwi Prawosławnej.

I tak:

Jego Ekscelencja Gabriel, Biskup Lizbony – święcenia biskupie 28 sierpnia 1990 roku w Warszawie: Jego Eminencja metropolita Bazyli, Ich Ekscelencje: arcybiskup Sawa, arcybiskup Szymon, arcybiskup Jeremiasz, biskup Abel.

Jego Ekscelencja Teodor, Biskup Evory – święcenia biskupie 11 listopada 1990 roku w Lizbonie: Ich Ekscelencje: arcybiskup Sawa, arcybiskup Szymon, metropolita Gabriel.

Jego Ekscelencja Jan, Biskup Silves – święcenia biskupie 14 grudnia 1997 roku w Lizbonie: Ich Ekscelencje: metropolita Gabriel, arcybiskup Szymon, biskup Teodor.

Zapoznano się z dokumentacją Patriarchatu Konstantynopola w sprawie pozbawienia święceń kapłańskich osoby duchownej. Przyjęto do wiadomości.

Na międzynarodowe spotkanie młodzieży prawosławnej w Krajovej – Rumunia 5-8 września 2019 roku postanowiono delegować sześć osób: dwóch duchownych i czterech członków BMP.

W związku z odwołaniem uroczystości 800-lecia serbskiej autokefalii wyrażono ubolewanie, że problem autokefalii ukraińskiej staje się przyczyną międzynarodowej dezorganizacji cerkiewnej.

Przyjęto sprawozdanie z XXX ogólnoprawosławnego spotkania przedstawicieli Cerkwi Prawosławnych na temat parareligii, Leptokarya, Grecja 22-24 października 2018 roku. Dokonano jego analizy i zastosowania w życiu naszej Cerkwi.

Zapoznano się ze sprawozdaniem z uroczystości 10-lecia intronizacji Patriarchy Moskiewskiego Cyryla i oceniono udział delegacji PAKP w w/w spotkaniu, posiadającym międzynarodowy wymiar.

Sprawy wewnętrzne:

Przyjęto sprawozdania z życia poszczególnych diecezji naszej Cerkwi za 2018 rok; sprawozdanie z działalności seminarium duchownego i życia mniszego w naszych monasterach. Oceniono i wyciągnięto stosowne wnioski co do przyszłej działalności cerkiewnej, zwracając uwagę na wzmocnienie aktywności cerkiewnej duchowieństwa i wiernych mając na uwadze sekularyzację życia.

Przyjęto sprawozdanie z działalności Kościelnego Inspektora Danych Osobowych PAKP, wskazując na potrzebę doskonalenia fachowców cerkiewnych dotyczących „Ochrony danych osobowych w Cerkwi”.

Omówiono prace Wspólnego Zespołu Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Św. Soboru Biskupów PAKP i wskazano na potrzebę prowadzenia dalszych bardziej konstruktywnych prac Zespołu. Cerkiew oczekuje na intensywniejsze zainteresowanie potrzebami Cerkwi przez Rząd RP.

Wyznaczono komisję ogólnometropolitalną w sprawie wyjaśnienia niejasności w parafii w Ełku.

W celu zapoznania duchowieństwa ze zmianami zachodzącymi w szkolnictwie postanowiono zorganizować w każdej diecezji konferencje katechetyczne przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020.

Z okazji święta Paschy przyznano nagrody cerkiewne:

Protoijerejstwo:

ks. Paweł Cecha – Bruksela,

ks. Piotr Kamieński – Kuraszewo,

ks. Łukasz Koleda – Warszawa,

ks. Marek Litwiniuk – Dubiny,

ks. Roman Dubiński – Milejczyce,

ks. Adam Ostapkowicz – Zubacze,

ks. Eliasz Suproniuk – Czyże,

ks. Paweł Zabrocki – Bielsk Podlaski – św. Michała,

ks. Jerzy Tokajuk – Bielsk Podlaski – Zaśnięcia NMP,

ks. Jan Jałoza – Biała Podlaska,

ks. Andrzej Konachowicz – Lublin,

ks. Tomasz Wołosik – Kopytów,

ks. Radion Kondraciuk – Orneta,

ks. Paweł Sidoruk – Radom.

Ihumeństwo:

hieromnich Włodzimierz (Dejneko) – Saki,

hieromnich Efrem (Ostapkowicz) – Saki,

hieromnich Jerzy (Omelianiuk) – Buczyna,

Palica:

ks. Aleksy Kuryłowicz – Bielsk Podlaski,

ks. Paweł Kuczyński – Werstok,

ks. Marek Jurczuk – Hajnówka,

ks. Walery Piotrowski – Siemianówka,

ks. Jerzy Smoktunowicz – Pasynki,

ks. Radion Wołosiuk – Rogawka,

ks. Piotr Nestoruk – Warszawa,

ks. Bazyli Tokajuk – Ryboły,

ks. Michał Wasilczyk – Sławatycze,

ks. Mirosław Kochan – Zabłocie,

ks. Piotr Fiedoruk – Białystok,

ks. Adam Stefanowicz – Zabłudów,

ks. Michał Kowal – Torzym – Słubice,

ks. Grzegorz Cebulski – Wrocław,

ks. Mirosław Kuczyński – Ciechocinek,

ks. Łukasz Godun – Warszawa,

ks. Marek Gocko – Komańcza.

Krzyż z ozdobami:

ks. Michał Androsiuk – Ciechanowiec,

ks. Konstanty Bondaruk – rezydent – Ryboły,

ks. Grzegorz Naumowicz – Kuzawa,

ks. Adam Dzienisiuk – Bielsk Podlaski,

ks. Jerzy Klimiuk – Narewka,

ks. Jerzy Łukaszewicz – Lublin,

ks. Tomasz Łotysz – Horostyta,

ks. Jan Kot – Hrubieszów,

ks. Jarosław Jóźwik – Topilec,

ks. Piotr Kiryluk – Białystok,

ks. Jan Kojło – Kożany,

ihumen Mateusz (Ostapczuk) – Supraśl.

Mitra:

ks. Doroteusz Sawicki – Warszawa,

ks. Adam Misijuk – Warszawa,

ks. Adam Siemieniuk – Warszawa,

ks. Andrzej Mińko – Bielsk Podlaski,

ks. Jan Romańczuk – Hajnówka,

ks. Jerzy Kulik – Czyże,

ks. Sławomir Chwojko – Orla,

ks. Teodor Weremiejuk – Bielsk Podlaski,

ks. Eliasz Tarasiewicz – Płock,

ks. Jan Kulik – Milejczyce,

ks. Antoni Czapko – Siemiatycze,

ks. Paweł Kononiuk – Kośna,

ks. Jan Dmitruk – Międzyleś,

ks. Jerzy Ignaciuk – Włodawa,

ks. Andrzej Pugacwicz – Biała Podlaska,

ks. Witalis Charkiewicz – Zamość,

ks. Mirosław Wiszniewski – Lublin,

ks. Mikołaj Dejneko – Dąbrowa Białostocka,

ks. Józef Sitkiewicz – Nowy Dwór,

ks. Sławomir Tofiluk – Juszkowy Gród,

ks. Mirosław Tomaszewski – Zabłudów,

ks. Sławomir Tomaszuk – Czarna Białostocka,

ks. Piotr Sokołowski – Wrocław,

ks. Paweł Stefanowski – Szczecin,

ks. Roman Dubec – Gorlice,

ks. Piotr Pupczyk – Krynica Zdrój,

ks. Julian Felenczak – Morochów,

ks. Eugeniusz Fiedorczuk – Łódź.

Archimandryctwo:

ihumen Ambroży (Godun) – Kostomłoty,

ihumen Sergiusz (Matwiejczuk) – Supraśl,

ihumen Hiob (Siwierski) – Supraśl.

Order Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia:

Bazyli Dziadyk – Lubin,

Melania Felenczak – Lubin,

Józef Felenczak – Lubin,

Anna Dydak – Lublin.

Order Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia:

ks. mitrat Piotr Żornaczuk – Wałcz,

ks. mitrat Michał Szlaga – Malczyce.

Wyznaczono ogólnometropolitalne kwesty na potrzeby parafii:

Grodzisk – maj 2019,

Konto: BS Brańsk O/Grodzisk  Nr 328063 0001 0020 0205 2227 0001

Dobratycze –  czerwiec  2019,

Konto: BS O/Terespol Nr 5280370008 6804 4440 2000 0010

Nienowice – filia parafii w Kalnikowie – lipiec 2019,

Konto: Parafia Prawosławna w Kalnikowie. BS Żurawica o/Stubno

Nr 04 9113 1030 0000 0000 3216 0002 z dopiskiem Ninowice

Wrocław – ikonostas w katedrze – sierpień 2019

Konto: PKO BP 54 1020 5242 0000 2802 0150 2988

Wałbrzych – budowa cerkwi – wrzesień 2019,

Konto: BZ WBK 67 1090 2633 0000 0001 2368 0728

Łobez – październik 2019,

Konto: Bank Pekao. Parafia Prawosławna św. Jerzego; 73-150 Łobez

Nr PL 38 1240 3871 1111 0010 8890 5953

Łódź – mur wokół cerkwi – listopad 2019,

Konto: PKO BP 02 1020 3352 0000 1702 0089 9575

Częstochowa – dom parafialny – grudzień 2019,

Konto: BSK S.A. O/ Częstochowa Nr 56 1050 142 1000 0005 0256  8033

Sosnowiec – plebania – styczeń 2020,

Konto: PKO  O/Sosnowiec Nr 73 1020 2498 0000 8202 0160 2713

Przemyśl – luty 2020,

Konto: ING Bank Śląski S.A. 33 1050 1546 1000 0022 5098 4016

Wólka Terechowska – marzec 2020,

Konto: BS Hajnówka O/Kleszczele Nr  32 8071 0006 0018 8421 2000 0010

Piotrków Trybunalski – kwiecień 2020,

Konto: Bank PEKAO SA Nr 11 1240 3116 1111 0000 3506 8716

Boratyniec Ruski – maj 2020,

Konto: BGŻ Siemiatycze Nr 32 2030 0045 1110 0000 0331 0430

Kwiatoń – czerwiec 2020,

Konto: BS w Grybowie o/Uście Gorlickie Nr 18 8797 1039 0030 0300 2219 0001

Wałcz – lipiec 2020,

Konto: BGŻ BNP PARIBAS Nr 81 1600 1462 1839 5595 9000 0001

Koszalin – sierpień 2020,

Konto: Bank Millenium  Nr 43 1160 2202 0000 0000 8899 3650

 

Szczecinek – wrzesień 2020,

Konto: BGŻ BNP PARIBAS Nr 69 1600 1462 1818 5286 4000 0001

Mostowlany –  październik 2020,

Konto: Parafia Prawosławna św. Jana Teologa Mostowlany

BS/Białystok Nr 60 8060 0004 0392 7690 0010

Kętrzyn – listopad 2020

Konto: PKO BP 51 1020 3639 0000 8202 0142 1593

Przyjęto tekst Orędzia Paschalnego.

ks. Jerzy Doroszkiewicz 

sekretarz Kancelarii Św. Soboru Biskupów 

za: www.orthodox.pl