Św. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów oraz panichida w drugą rocznicę śmierci Śp. JE Arcybiskupa Jeremiasza