Wizyta abp. Jerzego w parafii Śww. Cyryla i Metodego

W niedzielę 30 września Jego Ekscelencja abp Jerzy sprawował Boską Liturgię w Cerkwi śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu.

W przedsionku świątyni Władykę powitał proboszcz parafii ks. mitrat Eugeniusz Cebulski. W powitalnym słowie przypomniał historię parafii i poprosił o modlitwę za wspólnotę podczas Liturgii.

Po wysłuchaniu ewangelicznego czytania XVIII niedzieli po Pięćdziesiątnicy abp Jerzy zwrócił się ze słowem do wiernych. W homilii Jego Ekscelencja zwrócił uwagę na nasze pojmowanie miłości, które często bywa niewłaściwe. Miłość, podobnie jak wolność, sumienie czy czystość są pojęciami w gruncie rzeczy niedefiniowalnymi. Miłość ewangeliczna nie jest jedynie uczuciem, nie jest również cechą, gdyż zarówno uczucie jak i cecha jest rzeczywistością przemijającą, nabywalną i zbywalną. Miłość ewangeliczna jest naśladowaniem Chrystusa w jego bezwarunkowej miłości do wszystkich bez rozgraniczenia na przyjaciół i wrogów.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii abp Jerzy zwrócił się do ks. mitrata Eugeniusza Cebulskiego ze słowami podziękowania za wieloletnią pracę dla dobra Cerkwi Prawosławnej oraz parafii śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu, życząc mu jednocześnie wiele zdrowia i sił na dalsze lata duchowej pracy. Następnie Jego Ekscelencja zwrócił się do ks. mitrata Eugeniusza Bójko, którego mianował nowym proboszczem parafii śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu.

Po słowach podziękowania miał miejsce uroczysty akt wręczenia dekretów.

Następnie głos zabrał nowy proboszcz ks. Bójko, podziękował on Władyce za zaufanie jakim go obdarzono. Poprosił wiernych parafii „na Piaskach” o modlitwę za siebie oraz wręczył kwiaty abp. Jerzemu, byłemu proboszczowi o. Cebulskiemu oraz jego małżonce, matuszce Arlecie.

Z dniem 1 października 2018 roku Arcybiskup Jerzy zmienił status parafii śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu z parafii cywilnej na parafię cywilno-wojskową.

Zdjęcia: Oleksij Adamchuk za: http://diecezjawroclawsko-szczecinska.pl/news/display?id=342