14 września – święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego