IV Spotkanie Rodzin w Cieplicach

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego w dniach 13-15 września odbyło się IV diecezjalne spotkanie rodzin w Cieplicach. Tematem przewodnim był Sakrament Spowiedzi i Eucharystii.

Piątkowy wieczór przeznaczony był na integrację. Wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu, śpiewanie piosenek oraz ognisko to elementy wzmacniające więzy rodzinne i przyjacielskie. Porannymi modlitwami, czytanymi przez uczestników, rozpoczęliśmy sobotę. Najmłodsi wraz z rodzicami słoneczne przedpołudnie spędzili aktywnie na zabawach sportowych. Jednocześnie młodzież szkolna, pod czujnym okiem Pani Anny Sydoruk, poznawała język cerkiewnosłowiański oraz została wprowadzona w tajniki muzyki cerkiewnej.

Przybyły z Grecji ks. Sawa Syczewski opowiedział jak pojmowane są sakramenty Spowiedzi i Eucharystii w cerkwi greckiej oraz jak powinny być rozumiane przez nas:

„Cerkiew – Prawosławie to sposób życia. Spowiedź nie jest i nie powinna być żadna barierą. Trzeba pracować nad tym by uświadamiać ludziom czym jest Eucharystia, a czym jest spowiedź. Niedopuszczalnym jest mówienie, że ludzie nie mogą podchodzić do Eucharystii, bo się nie wyspowiadali. Oni muszą rozumieć powagę tych dwóch sakramentów. Wówczas świadomie będą tak postępowali, aby oba te sakramenty połączyć w sposób duchowy. Eucharystia-Pryczastia to podziękowanie Bogu za możliwość metafizycznego połączenia się z Ciałem i Krwią. Dzięki Pryczasti, krew Hospoda płynie w naszych żyłach, a Jego Ciało staje się naszym ciałem. Liturgia to nie czas na spowiedź, liturgia to czas na przeżywanie, oczekiwanie na przyjęcie Pryczastia. Spowiedź jest odrębnym sakramentem, ale jest pomocna wtedy, kiedy człowiek potrzebuje duchowego wsparcia. Duchowny to nasz brat w wierze. Otrzymujemy duchową receptę od Lekarza Dusz. To od nas zależy, czy lek w postaci modlitwy, przestrzegania prawa Hospodniego, zastosujemy i czy będziemy na tyle silni, aby tą profilaktykę duchowego zdrowia stosować na co dzień. Trzeba odrodzić rolę ojca duchowego w życiu wiernych. Natomiast ludzi trzeba jeszcze dodatkowo uczyć tego, aby przed Eucharystią pogodzili się ze swoimi bliskimi i aby przebaczyli sobie i wszystkim, którym uczynili jakiekolwiek zło. Post eucharystyczny powinien być w świadomości każdego człowieka świadomie przyjmującego Ciało i Krew Chrystusa. Ludzie muszą się przede wszystkim nauczyć żyć eucharystycznie. Spowiedź jest potrzebna każdemu kto czuje taką potrzebę. By porozmawiać z kapłanem o swoich duchowych rozterkach i przedstawić mu sytuację w miarę czytelnie. Dlaczego zgrzeszył, co było przyczyną i otrzymać “uzdrowienie”. Spowiedź to rozmowa z samym sobą, uświadomienie sobie swoich deficytów, zaistniałych problemów, które prowadzą do grzechu. W sytuacji masowych spowiedzi takiej odpowiedzi nie otrzyma, a spowiedź staje się tylko spowiedzią pro forma. Niestety zawsze będziemy grzeszni przed przyjęciem Eucharystii i musimy mieć tego świadomość, że wszystko jest z “Łaski”. Trzeba ludzi nauczać świadomości eucharystycznej i powagi sakramentu. Tego trzeba uczyć naród, a nie stania ludzi przed Liturgią w kolejce po odpuszczenie grzechów, by z “czystym sumieniem” mogli przyjąć Chrystusa.”

Przepiękna pogoda umożliwiła wykorzystanie ogrodowego potencjału ośrodka. Tatusiowie wraz z dziećmi spędzili aktywnie popołudnie, natomiast Mamy spacerując po Parku Zdrojowym miały czas na relaks i rozmowy.

Wieczór był czasem na rozmowy z duchownym – o. Mariuszem Kiślakiem. Uczestniczy licznie przystąpili do sakramentu Spowiedzi, aby zgodnie z otrzymaną wiedzą, móc przeżywać Św. Liturgię i oczekiwać przyjęcia Pryczastia.

Niedzielną Boską Liturgię sprawował ks. Tomasz Mędrycki, a śpiew dzieci i dorosłych pod batutą Pani Ani Sydoruk upiększył nabożeństwo. Przeznaczając każdą wolną chwilę na zabawę, najmłodsi również przed obiadem skorzystali z atrakcji oferowanych przez Dom św. Stefana, dając tym samym czas rodzicom na rozmowy. Podsumowując i kończąc IV familijne spotkanie, ustaliliśmy szczegóły następnego, V już spotkania, na które już teraz serdecznie zapraszamy!

autor: Julita Bójko-Bołkowska

za: www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl