“Święty Boże” podczas jednej ze Św. Liturgii w wykonaniu chórku dziecięcego