Inauguracja “Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan” we Wrocławiu

19 stycznia, w niedzielny wieczór nabożeństwem Wieczerni w Cywilno – Wojskowa Parafii Prawosławnej pw. Świętych Cyryla i Metodego we Wrocławiu zainaugurowano tegoroczny „Tydzień modlitw o jedność chrześcijan” wrocławskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Na motto tegorocznych spotkań wybrano fragment „Życzliwymi bądźmy” z ksiegi Dziejów Apostolskich (Dz 28,2).

Uroczystej Wielkiej Wieczerni przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński w asyście wrocławskiego duchowieństwa.

Wśród przybyłych na uroczystości wiernych, z kościołów różnych wyznań, znaleźli się Jego Ekscelencja Metropolita Wrocławski Kościoła Rzymsko-katolickiego arcybiskup Józef Kupny, Jego Ekscelencja biskup-senior diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Ryszard Bogusz, przedstawiciele wrocławskich uczelni teologicznych, wrocławska generalicja, przedstawiciele wojska, policji, służb mundurowych oraz duchowni różnych wyznań chrześcijańskich.

Przybyłych na nabożeństwo gości oraz wiernych powitał proboszcz wrocławskiej katedry ks. mitrat Eugeniusz Bójko. Po odczytaniu fragmentu z Ewangelii ze słowem do zgromadzonych zwrócił się ks. prot. Grzegorz Cybulski. Kaznodzieja podkreślił wielką potrzebę dialogu, otwartości oraz poszanowania dla odmienności w duchu ogólno-chrześcijańskiej współpracy. Ojciec Grzegorz zauważył, że dialog ekumeniczny jest zadaniem trudnym, ale i niezwykle ważnym. Współistnienie chrześcijan w poszanowaniu odmiennych tradycji jest właśnie owocem tego ruchu.

Po nabożeństwie Władyka Jerzy podziękował wszystkim przybyłym za ich obecność oraz wyraził radość z faktu, że to właśnie w prawosławnej świątyni zainaugurowano tegoroczny “Tydzień ekumeniczny”.

za: https://diecezjawroclawsko-szczecinska.pl/news/display?id=767