Prośba o wsparcie naszej parafii

“Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Ga 6, 2)
 

Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry!

Zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie naszej cerkwi w czasie pandemii, kiedy do cerkwi osobiście przychodzi tylko kilka osób. 

Jesteśmy świadomi, że sytuacja wielu parafian mogła ulec pogorszeniu. Niestety finanse są niezbędne do utrzymania świątyni. Nie mniej jednak, jeśli zapragniecie nas wesprzeć, będziemy Wam bardzo wdzięczni.

 Ofiary można wpłacić na konto.

Parafia Prawosławna Śww. Cyryla i Metodego

Santander Bank Polska SA

56 1090 2398 0000 0001 0952 9325

Wpłatę na naszą cerkiew można odliczyć od podatku – do wysokości 6% rocznego dochodu. Wpłata na konto powinna mieć tytuł „darowizna na cele kultu religijnego”. Darowiznę należy rozliczyć przy pomocy załącznika PIT/O do normalnego PITu.

 
 
 Wszystkim ofiarodawcom 
Bóg Zapłać!