Pascha Chrystusowa – ważne informacje

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ogranicza liczbę osób uczestniczących w nabożeństwach do pięciu. Za przekroczenie tego limitu grożą wysokie kary. Z tego względu, aby respektować ustanowione prawo, aby chronić naszych bliźnich oraz aby swoim zachowaniem nie dawać powodów do zgorszenia postawą chrześcijan, wzywam do przestrzegania:

  • wskazanego w rozporządzeniu limitu pięciu osób.

Po przyjściu wyznaczonego limitu osób na nabożeństwo – z bólem serca informujemy, że pozostałe osoby nie zostaną wpuszczone do świątyni! Dotyczy również nocnego nabożeństwa Paschalnego!

Wiernych parafii chcących uczestniczyć w nabożeństwach mając na uwadze jednoczesne przystąpienie do św. Eucharystii  prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel. 668021010. 

Istnieje możliwość zamówienia intencjonalnych nabożeństw po wcześniejszym uzgodnieniu z ks. proboszczem. 

Pozwoli to na sprawniejszą organizację życia duchowego naszej parafii i dostosowanie się do wymogów stawianych nam w tym trudnym czasie.

Bardzo prosimy o zrozumienie sytuacji i dostosowanie się do zleceń. Przypominamy o transmisji nabożeństw na stronie oraz przez facebooka parafii! 

Jednocześnie przypominamy o możliwości wysłania na powyższy numer lub w formularzu (Aktualności-Ezapiska)  imion (za zdrowie oraz za spokój duszy), które będą czytane podczas Świętych Liturgii w naszej świątyni. 

                                                         Zapewniając o modlitwie, ks. proboszcz Eugeniusz Bójko