Boska Liturgia w dzień Pamięci Św.Biskupa Łukasza Wojnojasienieckiego -Chirurga i Wyznawcy

Boska Liturgia w dzień Pamięci Św.Biskupa Łukasza Wojnojasienieckiego -Chirurga i Wyznawcy modliliśmy się również w intencji o.Eugeniusza a swój dzień urodzin świętowała dyrygentka Jelena.