Rocznica świeceń kapłańskich o.Grzegorza

12.07 dnia rocznicę swoich kapłańskich święceń obchodził ksiądz Grzegorz.

Ojcu Grzegorzowi życzymy zdrowia i Bożej pomocy na kolejne lata! Mnoahaja Leta!