Otwarcie Alei Lipowej im. Protoprezbitera płk Szymona Fedorońko w Sokołowsku.

Otwarcie Alei Lipowej im. Protoprezbitera płk Szymona Fedorońko w Sokołowsku. Aleja ta wiedzie z Domu św. męcz. Elżbiety ks. Fiodorownej do cerkwi Św. Michała Archanioła.