Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów, poświęcenie koliwa