I niedziela Wielkiego Postu oraz wieczernia z czytaniem Ewangelii pasyjnej