Uroczystości pogrzebowe ks. Eugeniusza Cebulskiego

W piątek 18 czerwca, w katedralnym soborze Narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu, odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. mitrata Eugeniusza Cebulskiego. Nabożeństwu, w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa, przedstawicieli innych wyznań, władz samorządowych oraz przybyłych wiernych, przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy.

Uroczystości rozpoczęły się w czwartek wieczorem w Cerkwi św. Cyryla i Metodego na Wyspie Piaskowej, gdzie o. Eugeniusz przez wiele lat był proboszczem. Następnie przez całą noc trwało czuwanie przy trumnie z ciałem zmarłego.

W piątek rano ciało o. Eugeniusza przewieziono do Katedry, gdzie o godz. 9.00 rozpoczęła się Boska Liturgia. Podczas nabożeństwa śpiewał połączony chór obu wrocławskich parafii pod dyr. Piotra Kuropki. Po zakończeniu Liturgii rozpoczęło się właściwe nabożeństwo pogrzebu (cs. otpiewanije) wg rytu pogrzebu kapłana.

Po zakończeniu modlitwy ze słowem do zebranych zwrócił się abp Jerzy. Władyka określił o. Eugeniusza mianem jednego z filarów i budowniczych Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, zwracając szczególną uwagę na duchowy charakter zmarłego. Opisując ks. mitrata Eugeniusza Cebulskiego abp Jerzy podkreślał jego bezwarunkowe poświęcenie Bogu i służbie przed ołtarzem. Jego Ekscelencja podkreślił, że nie sposób oddać słowami wszystkich zasług o. Eugeniusza, niemożliwym jest streszczenie życia, gdyż było ono przepełnione służbą Bogu i ludziom na bardzo wielu polach i płaszczyznach. Ks. Eugeniusz pełnił w swoim życiu wiele funkcji, od proboszcza małych wiejskich parafii przez funkcję kanclerza kurii, na założycielu i wieloletnim proboszczu parafii św. Cyryla i Metodego na Wyspie Piaskowej kończąc. Podsumowując abp Jerzy określił o. Eugeniusza jako wzór dla kolejnych pokoleń duchownych. Kończąc, Władyka zwrócił się do wszystkich zebranych z prośbą o modlitwę, gdyż jak stwierdził jest ona jedynym autentycznym wyrazem pamięci i więzi ze zmarłym.

Następnie o zabranie głosu poproszeni zostali przedstawiciele Kościołów Rzymskokatolickiego i Ewangelicko-Augsburskiego, którzy odczytali listy odpowiednio od Arcybiskupa metropolity wrocławskiego Józefa Kupnego oraz biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Waldemara Pytla. W imieniu wrocławskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej głos zabrał biskup-senior diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Ryszard Bogusz. W imieniu Prezydenta Wrocławia przemawiał Bohdan Aniszczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia.

Po wysłuchaniu przemówień zgodnie ze zwyczajem wszyscy zebrani począwszy od abp. Jerzego podchodzili do ciała o. Eugeniusza żegnając się ostatnim pocałunkiem. Następnie bracia kapłani wznieśli trumnę z ciałem zmarłego i procesyjnie okrążyli świątynię.

Trumna z ciałem o. Eugeniusza spoczęła w mogile w prawosławnej kwaterze Cmentarza kiełczewskiego we Wrocławiu.

Dwa lata temu w dniu swoich 80 urodzin o. Eugeniusz powiedział: „…Dla człowieka wierzącego, starość zawsze jest zadaniem. Często mówi się o życiu jako o „zadaniu”, ale wtedy ma się na uwadze tzw. sukcesy. Natomiast starość, jest sztuką ponoszenia czasem klęsk, rezygnacją z „podziwiania i przywiązaniem” do wcześniej pozycji, zgodą na utratę sił i przygotowaniem do śmierci. Myślę, że w starości kapłana, chodzi o swoistą misję, aby młodych zafascynować Bogiem, jak i dokonywanie najpiękniejszej służby Jemu, co nam kapłanom, Cerkiew zostawiła w dziedzictwie. Wierzę, że jeszcze Bóg zechce mnie nosić na tej ziemi, do czasu który przecież On tylko określi; ale przede wszystkim wierzę i wiem, że nie zawsze otrzymam to co bym ja chciał, czy o coś prosił. Zawsze otrzymam od Niego TO, co będzie potrzebne dla mojego zbawienia…”

Wieczna pamięć o. Eugeniuszu!

za:http://www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl/news/display?id=1065