Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów. Święto Pięćdziesiątnicy.