Uroczystości pogrzebowe ŚP. ks. Eugeniusza Cebulskiego

W czwartek (17.06) o godz. 20.00 w cerkwi św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu sprawowana była panichida, po której duchowni czuwali nad ciałem zmarłego ks. Eugeniusz Cebulskiego czytająć przez całą noc Świętą Ewangelię.

Święta Liturgia z czynem pogrzebu odbyła się w Katedralnej Cerkwi we Wrocławiu.

Wiecznaja Pamiat’ Otcze Eugeniuszu!