Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy

Troparion ton 1: W narodzeniu dziewictwo  zachowałaś, w zaśnięciu świata nie porzuciłaś, Bogurodzico. Odeszłaś bowiem do Życia, Matką będąc życia, i Twymi modłami wybawiasz od śmierci dusze nasze.