Nabożeństwo z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W dniu 7 listopada 2018 r. po raz pierwszy od ustanowienia cywilno-wojskowej parafii prawosławnej we Wrocławiu na piaskach odprawione zostało nabożeństwo dziękczynne z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz  Święta Narodowego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, wojska, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, straży miejskiej, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, oraz prawosławni podchorąży studiujący w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Swoje modlitwy za ojczyznę wznieśli: proboszcz parafii Ks. mitrat płk dr Eugeniusz Bójko, wieloletni proboszcz tej parafii  ks. mitrat Eugeniusz Cebulski, Ks. płk rez. Aleksander Konachowicz, ks. Jerzy Szczur oraz ks. Piotr Sokołowski. Podczas nabożeństwa śpiewał chór Prawosławnego Ordynariatu WP „Oktoich” pod dyrekcją ks. Grzegorza Cebulskiego, który również wygłosił okolicznościowe kazanie .Proboszcz parafii witając przybyłych na uroczystość gości powiedział: „Szanowni Państwo niezmiernie miło jest nam gościć Was w naszej cywilno-wojskowej parafii prawosławnej, gdy nasza ojczyzna  obchodzi 100 lecie odzyskania niepodległości. Dziękując Bogu, za dar wolności możemy się dziś tutaj zebrać, ażeby wznieść nasze dziękczynienie  Bogu. Apostoł Paweł woła do nas w swoim liście – „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.” Gal 5, 13-14. Podobnie i my, zebrani w tej świątyni będziemy pamiętali  szczególnie wszystkich tych którzy zasnęli w Panu, walcząc o dobro, w imię miłości do naszej ojczyzny oraz jej wolności i niepodległości. O czym mówił także rzymski pisarz, mówca, polityk, dowódca wojskowy Cyceron – „przystoi walczyć w obronie praw, wolności, i ojczyzny”. Wydarzenie 100lecia Odzyskania Niepodległości nas jako obywateli napawa ogromną dumą. Możemy zawołać za Johanem Gottlieb Fichte „Być wolnym… to nic, ale odzyskać wolność – to niebo”. Nie ma nic cenniejszego nad niepodległość i wolność. Dziś, żyjemy w kraju gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie jesteśmy dumni ze swojego pochodzenia i tożsamości. Każdy ma tutaj swoje miejsce. Podczas centralnych uroczystości arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego podkreślił wagę Słowa Bożego w naszym życiu, a także wartość patriotyzmu, który jest wyrazem miłości, i wypełnieniem przykazania miłości do bliźniego. „Wierni prawosławni byli i nadal pozostają oddanymi patriotami swego kraju, za który często oddawali swoje życie. Tak jak każdy, również i oni, napotykali na różne odcienie ludzkich postaw, przeżywając ból tragedii utraty swoich świątyń, prześladowania i uciski, nigdy nie sprzeniewierzyli się swojej Ojczyźnie. Różnorodność postaw odbierali tak jak  siewca ewangeliczny: potępiali czyny, ale nie przestawali miłować wszystkich, bez względu na wszystko…..”   Prezydent RP Andrzej Duda, w swym liście skierowanym do wiernych cerkwi prawosławnej w Polsce napisał  „Najserdeczniej dziękuję Państwu za modlitwę w intencji naszej Rzeczypospolitej, za piękny śpiew na chwałę Boga i Ojczyzny, za pełną radości i dumy manifestację Państwa patriotyzmu Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. Potwierdzeniem tych słów są także osiągnięcia pokoleń wiernych Kościoła prawosławnego w Polsce, którzy wytrwałą walką i pracą wnieśli swój wkład w odrodzenie i umocnienie suwerennej Rzeczypospolitej – państwa będącego wspólnym domem ludzi wolnych, ostoją  różnorodności wyznań religijnych, języków oraz tradycji etnicznych…” Wyrazem tego jest między innymi postać śp. ks. pułkownika Szymona Fiedorońko i jego synów, którzy zginęli w walce za Ojczyznę, służąc w Wojsku Polskim i Powstaniu Warszawskim. Świętej pamięci księdzu Szymonowi, w czasie zbliżających się uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, zostanie nadany pośmiertnie Order Orła Białego, najwyższe i najstarsze polskie odznaczenie państwowe.