„Śpiew Wiary i Miłości – Twórczość sakralno-muzyczna ks. Piotra Gutkiewicza”, autorstwa prof. Włodzimierza Wołosiuka

       Przywrócenie do życia spuścizny ks. Piotra Gutkiewicza. Publikacja prof. Włodzimierza Wołosiuka „Śpiew Wiary i Miłości – Twórczość sakralno-muzyczna ks. Piotra Gutkiewicza” i jej wykorzystanie w życiu naszej parafii i Chóru Oktoich


Drodzy wielbiciele śpiewu cerkiewnego, 

Drodzy Parafianie,


    miło nam poinformować, iż w bieżącym roku 2021, który jest również Jubileuszowym 30–leciem istnienia przy Cerkwii Prawosławnej św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu męskiego chóru OKTOICH, ukazała się szczególnie ciekawa pozycja wydawnicza opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe ChAT pt. „Śpiew Wiary i Miłości – Twórczość sakralno-muzyczna ks. Piotra Gutkiewicza” autorstwa prof. Włodzimierza Wołosiuka. Główną część niniejszej publikacji stanowią partytury skomponowanych przez ks. P. Gutkiewicza (1885-1961) utworów, które zostały opatrzone analizą teologiczno-muzyczną. 

Uwzględniając bardzo nieliczne w Polsce prace wydawnicze, których zawartość stanowią partytury utworów cerkiewnych, niniejsza publikacja zasługuje na uznanie i zauważenie jej. Zawarte w niej opracowanie muzyczne posiada szczególne znaczenie z praktycznego punktu zastosowania niniejszej pozycji wydawniczej w życiu Parafii i rzeczywistym przywróceniu spuścizny religijno-muzycznej ks. P. Gutkiewicza. 

      Coraz bardziej nieliczne chóry amatorskie, choć oczywiście nie tylko – ale wciąż działające w większych i średnich miejscowościach naszej Ojczyzny, chcąc ubogacić swój repertuar o muzykę cerkiewną, nie muszą już uciekać się do poszukiwań w przestrzeni internetu, znajdując utwory z kręgu rosyjskiej czy też innej kultury muzycznej. Mogą one skorzystać z naszego rodzimego, bo powstałego na Podlasiu dorobku twórczego ks. Piotra Gutkiewicza.

     Prostoduszne, pracowite i pokorne usposobienie kompozytora uzewnętrzniły się w przystępnych melodiach, liturgicznej intuicji kapłana, podkreślonych subtelną uroczystością towarzyszącą wypowiadanym słowom modlitwy. 

       Wszystkie utwory muzyczne ks. P. Gutkiewicza są napisane na niewielki zespół mieszany. Większość z nich, tak jak np. Troparion Narodzenia Jezusa Chrystusa, można dostosować do chóru męskiego. Działający od 30 lat przy Cerkwii Prawosławnej św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu chór OKTOICH wprowadził już do swego repertuaru wybrane utwory muzyczne skomponowane przez ks. P. Gutkiewicza i dostępne w opracowaniu prof. Włodzimierza Wołosiuka. Dziękujemy za przywracanie rodzimej twórczości muzycznej!                               

                                                                       Ks. Grzegorz Cebulski