Niedziela o miłosiernym Samarytaninie

W dniu dzisiejszym na św. Liturgii gościliśmy proboszcza parafii Narodzenia Marii Panny w Juszkowym Grodzie Ks. Sylwestra Klebusa, który wygłosił kazanie związane z niedzielnym czytaniem ewangelicznym o miłosiernym Samarytaninie, wskazując na ważny aspekt miłosierdzia względem bliźniego, szczególnie do tych którzy potrzebują pomocy. Po zakończeniu nabożeństwa zebrani wierni pozdrowili matuszkę Elżbietę, która wczoraj obchodziła swoje urodziny. Z tej okazji życzymy matuszce, zdrowia, radości oraz błogosławieństwa Bożego w dalszych latach pełnienia posługi cerkiewnej. Mnohaja Leta!