Czytanie Wielkiego Kanonu Pokutnego św. Andrzeja z Krety przez JE Najprzewielebniejszego Jerzego – Ordynariusza diecezji