Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni fotorelacja

Troparion:

Dzisiaj łaski Bożej zapowiedź i zbawienia ludzi głoszenie, albowiem przyjście Panny do Świątyni Boga – przyjście Chrystusa znamionuje. Dla niej więc i my głośno zawołajmy: bądź pozdrowiona, gdyż planu Bożego jesteś wypełnieniem.

Nabożeństwo całonocnego czuwania, Św. Liturgia oraz akatyst ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy.