Imieniny Ordynariusza Diecezji JE Najprzewielebniejszego Jerzego

W dniu 22.01.2023 do naszej Katedry Diecezjalnej przybył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański. Wizyta dostojnych Gości związana była z pamięcią św. Jerzego Chozewity patrona naszego Arcypasterza.Nasza parafię reprezentował proboszcz ks.płk rez. dr Eugeniusz Bójko