W Wielki Wtorek w naszej cerkwi odbył się sakrament namaszczenia chorych -Soborowanie