Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów oraz poświęcenie Koliwa-Pamięć świętego Wielkiego Męczennika Teodora.