Nabożeństwa

godz. 17.00 – Wieczernia i spowiedź

Godz. 9.00 – św. Liturgia

godz. 17.00 –akatyst

Wigilia święta Zaśnięcia Bogurodzicy

Godz. 9.00 – św. Liturgia

godz.17.00 – Całonocne czuwanie

Zaśnięcie Bogurodzicy

godz. 17.00 – wieczernia i spowiedź

godz. 9.00 – św. Liturgia

Godz. 17.00 – akatyst

godz. 9.00 – św. Liturgia

Godz. 17.00 – Wieczernia i spowiedź

Godz. 9.00 – św. Liturgia

godz.17.00 – akatyst

Wigilia święta Ścięcia Głowy  św. Jana Chrzciciela

Godz. 9.00 – św. Liturgia

godz. 17.00 – Całonocne czuwanie

 Ścięcie Głowy  św. Jana Chrzciciela

godz.9.00 – św. Liturgia

godz. 17.00 – wieczernia i spowiedź

godz. 9.00 – św. Liturgia

godz.17.00 – Akatyst

godz.9.00 – św. Liturgia

Godz. 17.00 –Wieczernia i spowiedź

Godz. 9.00 – św. Liturgia i molebien przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego

Wigilia święta Narodzenia NMP

godz.17.00 – Całonocne Czuwanie

Narodzenie Bogurodzicy

godz.9.00 – św. Liturgia

godz.17.00 – Akatyst

godz.9.00 – św. Liturgia

godz.17.00 – Wieczernia i Spowiedź