ks. mitrat płk dr Eugeniusz Bójko

Ks. mitrat płk dr Eugeniusz Bójko urodził się 3 maja 1962r. w Białymstoku. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Białymstoku wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1981r. Następnie w roku 1983 ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Jabłecznej. W tym samym roku zawarł związek małżeński z Elżbietą Kozłowską. W 1995r. ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną z tytułem magistra oraz studium pedagogiczne. W dniu 5 lipca 1984r. przyjął święcenia diakońskie z rąk Jego Ekscelencji biskupa Jeremiasza ordynariusza diecezji wrocławsko – szczecińskiej. Natomiast 5 sierpnia 1984r. otrzymał święcenia kapłańskie udzielone przez Jego Ekscelencję arcybiskupa Sawę ordynariusza diecezji białostocko – gdańskiej. W latach 1984 – 1987 pełnił funkcję wikariusza parafii katedralnej we Wrocławiu. Od 27 kwietnia 1987 do 18 stycznia 1993r. pełnił funkcję proboszcza parafii katedralnej we Wrocławiu. Od 2 kwietnia 1988 do 19 grudnia 1990r. był kapelanem młodzieży diecezji wrocławsko – szczecińskiej. W latach 1993 – 1997r. pełnił funkcję proboszcza parafii w Legnicy. Z dniem 8 kwietnia 1994r. został powołany do służby wojskowej w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego na stanowisku dziekana Śląskiego Okręgu Wojskowego. W latach 2008 – 2018 pełnił funkcję proboszcza katedralnej parafii wojskowej w Warszawie oraz dziekana Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W 2012 roku obronił pracę doktorską na temat „Prawosławne duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Przeszłość i współczesność”. Z dniem 1 października objął stanowisko proboszcza Parafii Cywilno – Wojskowej pw. Śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu. Za posługę na rzecz Cerkwi został nagrodzony prawem noszenia mitry oraz wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.