ks. prot. Grzegorz Cebulski

ks. prot. Grzegorz Cebulski urodził się 15 września 1965 roku we Wrocławiu. Od 1984 był psalmistą wrocławskiej parafii św. św. Cyryla i Metodego. W 1988 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Warszawie, potem przez dwa lata studiował na Moskiewskiej Akademii Duchownej. W 1991 należał do współzałożycieli chóru „Oktoich”, którym kieruje nieprzerwanie od tego czasu. Razem z chórem uczestniczył w kilkuset koncertach na całym świecie, nagrywał płyty przede wszystkim z prawosławną muzyką sakralną, w tym wyróżnioną nominacją do Fryderyka 2008 „Panichidę – Prawosławne nabożeństwo żałobne”. Uczestniczył także w nagraniach muzyki świeckiej – płyt Golec uOrkiestra i „Bo wolność krzyżami się mierzy” razem z Orkiestrą Reprezentacyjną Śląskiego Okręgu Wojskowego. Śpiewał również jako bas w chórze Cantores Minores Wratislavienses. Jest wykładowcą Międzynarodowego Seminarium muzykologicznego Convivium w Czechach. Artysta chóru Cantores Minores Wratislavienses. Członek Kapituły Akademii Fonograficznej „Fryderyki”. 13 kwietnia 2016 został podniesiony do godności protoprezbitera (protoijereja) przez biskupa Jerzego (Pańkowskiego). Obecnie pełni funkcję wikariusza w Parafii Cywilno-Wojskowej śww. Cyryla i Metodego. Za posługę na rzecz Cerkwi został wielokrotnie nagradzany wieloma odznaczeniami kościelnymi, państwowymi i resortowymi.