Cerkiew

Na stronie wykorzystano zdjęcia: p. Zbigniewa Janeczek,  portalu visitWroclaw.eu oraz p.Piotra Panka (Wikipedia),

Cerkiew Śww. Cyryla i Metodego w kartach historii