św. Cudotwórcy Mikołaja

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w “Boskiej komedii”. Wybrany na biskupa miasta Miry … [Read more…]

Św. wielkomęczennica Barbara

  Świętej  wielkomęczennicy Barbary (4 grudnia) Troparion o świętej, ton 8: Uczcijmy świętą Barbarę, bowiem sieci wroga porwała, a wsparciem i orędziem krzyża jak ptak z nich się uwolniła, najczcigodniejsza.   Nie wiemy dokładnie ani kiedy, ani w jakich okolicznościach św. Barbara z Nikomedii poniosła śmierć. Przypuszcza się, że zapewne ok. roku 305, kiedy nasilenie prześladowań za panowania cesarza Maksymiana Galeriusza (305-311) było największe. Nie znamy również … [Read more…]

Apostoła Andrzeja

Troparion, ton 4: Jako pierwszy powołany apostoł i rodzony brat koryfeusza, módl się do Władcy wszystkich, Andrzeju, aby dał pokój całemu światu i duszom naszym wielkie miłosierdzie. 30 listopada wg nowego stylu modlitewnie wspominamy pamięć św. Apostoła Andrzeja. Św. Andrzej Apostoł pochodził z Betsaidy i był młodszym bratem św. Piotra. Z pochodzenia był Żydem. Tak jak jego brat, był rybakiem. Początkowo św. Andrzej był uczniem św. Jana … [Read more…]

Akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

Środowy akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej celebrowany przez ks. Grzegorza Cebulskiego. Po nabożeństwie w salce parafialnej odbyło się spotkanie organizacyjne z proboszczem  parafii ks. mitratem Eugeniuszem Bójko.

św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Wśród wielu świętych niewiast, które Kościół czci, wyróżnia się swą postawą św. Katarzyna Aleksandryjska, która zginęła śmiercią męczeńską około 310 r. W kalendarzu liturgicznym wspominamy ją 25 listopada. Św. Katarzyna na Wschodzie należy do najbardziej znanych świętych. A jednak tak mało o niej wiemy, wokół jej życia powstało tak wiele różnorakich legend, że był okres, iż powątpiewano nawet, czy naprawdę istniała. Na szczęście mamy świadectwa już … [Read more…]

Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni fotorelacja

Troparion: Dzisiaj łaski Bożej zapowiedź i zbawienia ludzi głoszenie, albowiem przyjście Panny do Świątyni Boga – przyjście Chrystusa znamionuje. Dla niej więc i my głośno zawołajmy: bądź pozdrowiona, gdyż planu Bożego jesteś wypełnieniem. Nabożeństwo całonocnego czuwania, Św. Liturgia oraz akatyst ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy.

Wprowadzenie Najświętszej Marii Panny do świątyni

Jak mówi Tradycja Święta, kiedy Najświętsza Maria Panna skończyła trzy lata, Jej rodzice – Joachim i Anna postanowili spełnić swą obietnicę, oddać córkę na służbę Bogu. Zwołali krewnych i znajomych, ubrali Marię w najlepsze szaty i ze świecami w rękach, śpiewając duchowne pieśni, przyprowadzili ją do Jerozolimskiej świątyni. Tam przyszłą Matkę Bożą spotkał arcykapłan Zachariasz w otoczeniu licznych duchownych. Do świątyni prowadziły schody składające się … [Read more…]

Św. Ap. i Ew. Mateusz

Św. Apostoł i Ewangelista MATEUSZ, (Apostoł i jewangielist Matfiej), 16/29 listopada i 30 czerwca/13 lipca (Sobór dwunastu apostołów). Urodził się w Nazarecie. O jego życiu wiemy niewiele. Był synem Alfeusza, a na drugie imię miał Lewi. Pracował w miejscowości Kafarnaum jako celnik (czy też urzędnik skarbowy), zbierając podatki ze statków przybywających do portu. Sprawującego swe obowiązki Mateusza ujrzał przechodzący obok Chrystus i rzekł do niego: “Pójdź ze mną”. “A … [Read more…]

Św. Archanioła Michała

Archanioł Michał (cs. Archistratig Michaił), 6/19 września i 9/21 listopada (Sobór archanioła Michała). Należy do grona aniołów stworzonych przez Boga w pierwszym dniu tworzenia. Jest duchem wolnym i nieśmiertelnym, nie mającym fizycznego ciała, lecz obdarzonym rozumem. Zajmuje pozycję zwierzchnią nad wszystkimi siłami niebieskimi, dlatego też często nazywany jest arcystrategiem, tj. wodzem niebieskich zastępów. Zgodnie z Tradycją Świętą archanioł Michał brał udział w wielu starotestamentowych wydarzeniach: na rozkaz … [Read more…]

Nabożeństwo z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W dniu 7 listopada 2018 r. po raz pierwszy od ustanowienia cywilno-wojskowej parafii prawosławnej we Wrocławiu na piaskach odprawione zostało nabożeństwo dziękczynne z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz  Święta Narodowego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, wojska, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, straży miejskiej, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, oraz prawosławni podchorąży studiujący w Akademii Wojsk Lądowych … [Read more…]