Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскресе! Mając w pamięci wydarzenia Wielkiego Tygodnia pragniemy dzielić się radosną nowiną tej szczęśliwej niedzieli: Chrystus Zmartwychwstał! Niech bogactwo tajemnicy wielkanocnej ogarnie każdego z nas. Niech Pan obdarzy nas wszystkich zdrowiem, obfitym błogosławieństwem i nadzieją zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem, łaski nad grzechem. Niech codziennej pracy towarzyszy radość w sercach, głęboka miłość do Zbawiciela. Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Христос Воскресе! Воистину Воскресе … [Read more…]

List paschalny Świętego Soboru Biskupów

List paschalny Świętego Soboru Biskupów Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej do czcigodnego Duchowieństwa, Boga miłujących Mnichów i Mniszek oraz wszystkich Wiernych Świętej Polskiej Cerkwi Prawosławnej Chrystus Zmartwychwstał!   „Dzisiaj pełne jest wszystko jasności, niebo i ziemia, i otchłań cała. Niech więc całe stworzenie radośnie świętuje Zmartwychwstanie Chrystusa, w którym ma swe umocnienie” (kanon paschalnej jutrzni, pieśń 3.). W tych słowach wyrażana jest cała Prawda o wydarzeniach … [Read more…]

Cud Zejścia Świętego Ognia w Jerozolimie – transmisja

Zstąpienie Świętego Ognia odbywa się rokrocznie w tym samym miejscu i w podobnym czasie. Współcześni archeolodzy zgodnie twierdzą, że Golgota i Grób Pański znajdujące się w jerozolimskiej Bazylice są autentycznymi miejscami kaźni, pochówku i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo Świętego Ognia celebrowane jest w języku greckim pod przewodnictwem prawosławnego patriarchy Jerozolimy (obecnie jest nim Teofil III). Przez lata ceremonia uległa jednej istotniej modyfikacji, dotyczącej obecności patriarchy … [Read more…]

Sobota – Wskrzeszenie Łazarza

Liturgia w dniu wspomnienia cudu wskrzeszenia Łazarza. Po nabożeństwie odbyło się sprzątanie świątyni przed świętem Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Wszystkim trudzącym się przy przygotowaniu cerkwi do świąt Spasi Hospodi!