Przeniesienie relikwii św. Mikołaja do Bari

Święty Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku, urodził się około 270 r., był biskupem Miry (dziś: Demre) w Azji Mniejszej (współczesna Turcja). Zasłynął z pobożności oraz wielkiej dobroci i hojności: majątek przekazał na pomoc ubogim. Szczególnie wspominana jest jego pomoc trzem dziewczętom, które uchronił przed zejściem na drogę nierządu, podrzuciwszy mieszek złota (pozwoliło to im wyjść za mąż). Był wielkim cudotwórcą: uciszył burzę podczas … [Read more…]

Św. Mikołaj – Arcybiskup Miry Licyjskiej

Rzecz ciekawa, św. Mikołaj nie skomercjalizował się na Wschodzie, mimo iż próbowano go zastąpić, także i u nas – Dziadkiem Mrozem. Pozostaje tam wciąż dobrym biskupem,mającym staranie o swych czcicieli; będącym dla nich światłem, które nadal rozprasza mroki współczesnego egoizmu. Nie sposób wyobrazić sobie prawosławnego domu bez jego ikony. Biskup ze Wschodu czerpał swą moc z serca. Współcześni Mikołajowie robią po prostu biznes; są do wynajęcia za pieniądze. Tak naprawdę niczego … [Read more…]

Św. Apostoł i Ewangelista Jan Teolog

Św. Apostoł i Ewangelista Jan Teolog  (8 / 21 maja) Był najmłodszym z grona dwunastu apostołów, rybakiem i synem rybaka z Galilei – Zebedeusza oraz (niewiasty niosącej wonności) Salome – córki Józefa, sprawiedliwego. Nie znamy roku urodzenia apostoła, które przypuszczalnie miało miejsce w Betsaidzie. Pobożni rodzice żyli w oczekiwaniu na powtórne przyjście Mesjasza, a Zebedeusz zapoznał swego syna z Prawem Mojżeszowym. Gdy w okolicy pojawił się Jan Chrzciciel … [Read more…]

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскресе! Mając w pamięci wydarzenia Wielkiego Tygodnia pragniemy dzielić się radosną nowiną tej szczęśliwej niedzieli: Chrystus Zmartwychwstał! Niech bogactwo tajemnicy wielkanocnej ogarnie każdego z nas. Niech Pan obdarzy nas wszystkich zdrowiem, obfitym błogosławieństwem i nadzieją zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem, łaski nad grzechem. Niech codziennej pracy towarzyszy radość w sercach, głęboka miłość do Zbawiciela. Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Христос Воскресе! Воистину Воскресе … [Read more…]

List paschalny Świętego Soboru Biskupów

List paschalny Świętego Soboru Biskupów Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej do czcigodnego Duchowieństwa, Boga miłujących Mnichów i Mniszek oraz wszystkich Wiernych Świętej Polskiej Cerkwi Prawosławnej Chrystus Zmartwychwstał!   „Dzisiaj pełne jest wszystko jasności, niebo i ziemia, i otchłań cała. Niech więc całe stworzenie radośnie świętuje Zmartwychwstanie Chrystusa, w którym ma swe umocnienie” (kanon paschalnej jutrzni, pieśń 3.). W tych słowach wyrażana jest cała Prawda o wydarzeniach … [Read more…]

Cud Zejścia Świętego Ognia w Jerozolimie – transmisja

Zstąpienie Świętego Ognia odbywa się rokrocznie w tym samym miejscu i w podobnym czasie. Współcześni archeolodzy zgodnie twierdzą, że Golgota i Grób Pański znajdujące się w jerozolimskiej Bazylice są autentycznymi miejscami kaźni, pochówku i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo Świętego Ognia celebrowane jest w języku greckim pod przewodnictwem prawosławnego patriarchy Jerozolimy (obecnie jest nim Teofil III). Przez lata ceremonia uległa jednej istotniej modyfikacji, dotyczącej obecności patriarchy … [Read more…]