Przygotowanie cerkwi do święta Bożego Narodzenia

W dniu dzisiejszym  – 15 grudnia przed nabożeństwem wieczornym odbyło się sprzątanie świątyni przed świętem Bożego Narodzenia. Wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zechcieli pomoc w przygotowaniach serdeczne Bóg Zapłać!  Spasi Hospodi!

Niedziela Św. Praojców

Niedziela, która wypada 2 tygodnie przed Bożym Narodzeniem) jest nazywana Niedzielą Świętych Praojców. Teksty nabożeństw tej niedzieli wymieniają świętych – przodków Chrystusa według krwi. Szczególnie wspominany jest Abraham, o którym Bóg powiedział, że “w potomstwie jego błogosławione będą wszystkie narody ziemi” (Rdz 22,18). Oprócz niego wymienia się także Adama Praojca, “uczynionego ręką Stwórcy”, Ewę Pramatkę i ich synów: Abla  i Seta z synem Enoszem, Henocha, … [Read more…]

św. Cudotwórcy Mikołaja

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w “Boskiej komedii”. Wybrany na biskupa miasta Miry … [Read more…]

Św. wielkomęczennica Barbara

  Świętej  wielkomęczennicy Barbary (4 grudnia) Troparion o świętej, ton 8: Uczcijmy świętą Barbarę, bowiem sieci wroga porwała, a wsparciem i orędziem krzyża jak ptak z nich się uwolniła, najczcigodniejsza.   Nie wiemy dokładnie ani kiedy, ani w jakich okolicznościach św. Barbara z Nikomedii poniosła śmierć. Przypuszcza się, że zapewne ok. roku 305, kiedy nasilenie prześladowań za panowania cesarza Maksymiana Galeriusza (305-311) było największe. Nie znamy również … [Read more…]

Apostoła Andrzeja

Troparion, ton 4: Jako pierwszy powołany apostoł i rodzony brat koryfeusza, módl się do Władcy wszystkich, Andrzeju, aby dał pokój całemu światu i duszom naszym wielkie miłosierdzie. 30 listopada wg nowego stylu modlitewnie wspominamy pamięć św. Apostoła Andrzeja. Św. Andrzej Apostoł pochodził z Betsaidy i był młodszym bratem św. Piotra. Z pochodzenia był Żydem. Tak jak jego brat, był rybakiem. Początkowo św. Andrzej był uczniem św. Jana … [Read more…]

Akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

Środowy akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej celebrowany przez ks. Grzegorza Cebulskiego. Po nabożeństwie w salce parafialnej odbyło się spotkanie organizacyjne z proboszczem  parafii ks. mitratem Eugeniuszem Bójko.

św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Wśród wielu świętych niewiast, które Kościół czci, wyróżnia się swą postawą św. Katarzyna Aleksandryjska, która zginęła śmiercią męczeńską około 310 r. W kalendarzu liturgicznym wspominamy ją 25 listopada. Św. Katarzyna na Wschodzie należy do najbardziej znanych świętych. A jednak tak mało o niej wiemy, wokół jej życia powstało tak wiele różnorakich legend, że był okres, iż powątpiewano nawet, czy naprawdę istniała. Na szczęście mamy świadectwa już … [Read more…]

Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni fotorelacja

Troparion: Dzisiaj łaski Bożej zapowiedź i zbawienia ludzi głoszenie, albowiem przyjście Panny do Świątyni Boga – przyjście Chrystusa znamionuje. Dla niej więc i my głośno zawołajmy: bądź pozdrowiona, gdyż planu Bożego jesteś wypełnieniem. Nabożeństwo całonocnego czuwania, Św. Liturgia oraz akatyst ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy.

Wprowadzenie Najświętszej Marii Panny do świątyni

Jak mówi Tradycja Święta, kiedy Najświętsza Maria Panna skończyła trzy lata, Jej rodzice – Joachim i Anna postanowili spełnić swą obietnicę, oddać córkę na służbę Bogu. Zwołali krewnych i znajomych, ubrali Marię w najlepsze szaty i ze świecami w rękach, śpiewając duchowne pieśni, przyprowadzili ją do Jerozolimskiej świątyni. Tam przyszłą Matkę Bożą spotkał arcykapłan Zachariasz w otoczeniu licznych duchownych. Do świątyni prowadziły schody składające się … [Read more…]

Św. Ap. i Ew. Mateusz

Św. Apostoł i Ewangelista MATEUSZ, (Apostoł i jewangielist Matfiej), 16/29 listopada i 30 czerwca/13 lipca (Sobór dwunastu apostołów). Urodził się w Nazarecie. O jego życiu wiemy niewiele. Był synem Alfeusza, a na drugie imię miał Lewi. Pracował w miejscowości Kafarnaum jako celnik (czy też urzędnik skarbowy), zbierając podatki ze statków przybywających do portu. Sprawującego swe obowiązki Mateusza ujrzał przechodzący obok Chrystus i rzekł do niego: “Pójdź ze mną”. “A … [Read more…]