Niedziela Świętych Ojców, przed świętem Narodzenia Chrystusa

Niedziela Świętych Ojców, przed świętem Narodzenia Chrystusa. Troparion, ton 2: Wielkie są czyny dokonane przez wiarę! W samym środku ognia, jak na spokojnej wodzie, radowali się trzej młodzieńcy, i prorok Daniel dla lwów, jak dla owieczek, stał się pasterzem. Dla ich modlitw, Chryste Boże, zbaw dusze nasze.  W ostatnią niedzielę przed świętem Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa-  Święta Cerkiew Prawosławna wspomina wszystkich … [Read more…]

Zapraszamy na warsztaty plastyczne

Serdecznie zapraszamy dzieci, rodziców i parafian na warsztaty plastyczne podczas których będziemy wykonywać własnoręcznie ozdoby choinkowe. Spotkanie odbędzie się 23 grudnia po Św. Liturgii w salce parafialnej!  

Harmonogram nabożeństw w okresie świąt Bożego Narodzenia

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa w okresie świąt Bożego Narodzenia: 24 grudnia /poniedziałek/  – Wigilia święta Narodzenia Chrystusa godz. 9.00 – św. Liturgia godz. 16.00 – wieczernia i jutrznia Bożego Narodzenia 25 grudnia /wtorek/ –  Boże Narodzenie godz. 9.00 – św. Liturgia 26 grudnia /środa/ – Sobór Przenajświętszej Bogurodzicy godz. 9.00 – św. Liturgia

Przygotowanie cerkwi do święta Bożego Narodzenia

W dniu dzisiejszym  – 15 grudnia przed nabożeństwem wieczornym odbyło się sprzątanie świątyni przed świętem Bożego Narodzenia. Wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zechcieli pomoc w przygotowaniach serdeczne Bóg Zapłać!  Spasi Hospodi!

Niedziela Św. Praojców

Niedziela, która wypada 2 tygodnie przed Bożym Narodzeniem) jest nazywana Niedzielą Świętych Praojców. Teksty nabożeństw tej niedzieli wymieniają świętych – przodków Chrystusa według krwi. Szczególnie wspominany jest Abraham, o którym Bóg powiedział, że “w potomstwie jego błogosławione będą wszystkie narody ziemi” (Rdz 22,18). Oprócz niego wymienia się także Adama Praojca, “uczynionego ręką Stwórcy”, Ewę Pramatkę i ich synów: Abla  i Seta z synem Enoszem, Henocha, … [Read more…]

św. Cudotwórcy Mikołaja

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w “Boskiej komedii”. Wybrany na biskupa miasta Miry … [Read more…]

Św. wielkomęczennica Barbara

  Świętej  wielkomęczennicy Barbary (4 grudnia) Troparion o świętej, ton 8: Uczcijmy świętą Barbarę, bowiem sieci wroga porwała, a wsparciem i orędziem krzyża jak ptak z nich się uwolniła, najczcigodniejsza.   Nie wiemy dokładnie ani kiedy, ani w jakich okolicznościach św. Barbara z Nikomedii poniosła śmierć. Przypuszcza się, że zapewne ok. roku 305, kiedy nasilenie prześladowań za panowania cesarza Maksymiana Galeriusza (305-311) było największe. Nie znamy również … [Read more…]

Apostoła Andrzeja

Troparion, ton 4: Jako pierwszy powołany apostoł i rodzony brat koryfeusza, módl się do Władcy wszystkich, Andrzeju, aby dał pokój całemu światu i duszom naszym wielkie miłosierdzie. 30 listopada wg nowego stylu modlitewnie wspominamy pamięć św. Apostoła Andrzeja. Św. Andrzej Apostoł pochodził z Betsaidy i był młodszym bratem św. Piotra. Z pochodzenia był Żydem. Tak jak jego brat, był rybakiem. Początkowo św. Andrzej był uczniem św. Jana … [Read more…]

Akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej

Środowy akatyst przed ikoną Matki Bożej Wszechkrólowej celebrowany przez ks. Grzegorza Cebulskiego. Po nabożeństwie w salce parafialnej odbyło się spotkanie organizacyjne z proboszczem  parafii ks. mitratem Eugeniuszem Bójko.

św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Wśród wielu świętych niewiast, które Kościół czci, wyróżnia się swą postawą św. Katarzyna Aleksandryjska, która zginęła śmiercią męczeńską około 310 r. W kalendarzu liturgicznym wspominamy ją 25 listopada. Św. Katarzyna na Wschodzie należy do najbardziej znanych świętych. A jednak tak mało o niej wiemy, wokół jej życia powstało tak wiele różnorakich legend, że był okres, iż powątpiewano nawet, czy naprawdę istniała. Na szczęście mamy świadectwa już … [Read more…]