Św. Liturgia Niewiast Miroforów (Kobiet niosących wonności).

Krótka fotorelacja z  wieloaspektowego święta. Św. Liturgia Niewiast Miroforów (Kobiet niosących wonności). W dniu dzisiejszym także nasz proboszcz ks. dr mitrat płk rezw. Eugeniusz Bójko obchodził dzień swoich urodzin. Księdzu Proboszczowi życzymy wielu łask Bożych, sił duchowych i cielesnych, na długie i dobre lata!!! Dzięki gościom z Białegostoku, także  do naszej parafii przybyło Święte Miro … [Read more…]

List paschalny Świętego Soboru Biskupów

List paschalny Soboru Biskupów Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej do Czcigodnego Duchowieństwa, Świątobliwych Mnichów i Mniszek oraz wszystkich Boga miłujących Wiernych Chrystus Zmartwychwstał!   „Dzisiaj wszystko jasności jest pełne, niebo i ziemia, i otchłań cała. Niech więc całe stworzenie radośnie świętuje Zmartwychwstanie Chrystusa, w którym się umacnia” (Kanon Paschy, pieśń 3., refren 1.).   Wezwaniem … [Read more…]

Pascha Chrystusowa – ważne informacje

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ogranicza liczbę osób uczestniczących w nabożeństwach do pięciu. Za przekroczenie tego limitu grożą wysokie kary. Z tego względu, aby respektować ustanowione prawo, aby chronić naszych bliźnich oraz aby swoim zachowaniem nie dawać powodów do zgorszenia postawą chrześcijan, wzywam do przestrzegania: wskazanego w rozporządzeniu limitu pięciu osób. Po przyjściu wyznaczonego limitu osób … [Read more…]