List paschalny Świętego Soboru Biskupów

List paschalny Soboru Biskupów Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej do Czcigodnego Duchowieństwa, Świątobliwych Mnichów i Mniszek oraz wszystkich Boga miłujących Wiernych Chrystus Zmartwychwstał!   „Dzisiaj wszystko jasności jest pełne, niebo i ziemia, i otchłań cała. Niech więc całe stworzenie radośnie świętuje Zmartwychwstanie Chrystusa, w którym się umacnia” (Kanon Paschy, pieśń 3., refren 1.).   Wezwaniem … [Read more…]

Pascha Chrystusowa – ważne informacje

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ogranicza liczbę osób uczestniczących w nabożeństwach do pięciu. Za przekroczenie tego limitu grożą wysokie kary. Z tego względu, aby respektować ustanowione prawo, aby chronić naszych bliźnich oraz aby swoim zachowaniem nie dawać powodów do zgorszenia postawą chrześcijan, wzywam do przestrzegania: wskazanego w rozporządzeniu limitu pięciu osób. Po przyjściu wyznaczonego limitu osób … [Read more…]

Prośba o wsparcie naszej parafii

“Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Ga 6, 2)  Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry! Zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie naszej cerkwi w czasie pandemii, kiedy do cerkwi osobiście przychodzi tylko kilka osób.  Jesteśmy świadomi, że sytuacja wielu parafian mogła ulec pogorszeniu. Niestety finanse są niezbędne do utrzymania świątyni. Nie mniej … [Read more…]

Niedzielna transmisja nabożeństwa 12.04

W niedzielę (12.04) w TVP Kultura i TVP Białystok o godz. 7.40 będzie transmisja Boskiej Liturgii z cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku. Transmisję można oglądać również poprzez TVP STREAM – link:  https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=745680 Przypominamy, iż za pośrednictwem facebooka oraz na stronie internetowej można uczestniczyć w transmisjach na żywo z naszej parafii.   

Modlitwa w X rocznicę katastrofy smoleńskiej

W piątek 10 kwietnia obchodzono X rocznicę katastrofy smoleńskiej. W cywilno-wojskowej parafii św. Cyryla i Metodego po zakończeniu Boskiej Liturgii Uprzednio Oświęconych Darów modlitewnie wspomniano pamięć śp. Abp. Mirona – Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego wraz z pozostałymi ofiarami katastrofy pod Smoleńskiem na czele z śp. Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Nabożeństwo żałobne – Panichidy odprawione zostało … [Read more…]