Przedświąteczne porządki

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. (MK 10,13-16) Dziękujemy zaangażowanym w pomoc sprzątania … [Read more…]

Prośba o pomoc w sprzątaniu świątyni

Drodzy Bracia i Siostry, prosimy o pomoc przy sprzątaniu cerkwi przed świętem Paschy:14.04.2022(czwartek) od godziny 12.0015.04.2022 (piątek) od godziny 11 (po św. Liturgii)Уборка Церкви к Пасхе14.04 четверг – 12:0015.04 пятница – 11:00 (после Литургии)

Wizyta JE Najprzewielebniejszego Izajasza Metropolity Tamassosu z Cypryjskiej Cerkwi Prawosławnej

W ramach działalności charytatywnej cypryjskiego kościoła prawosławnego 28 marca cywilno-wojskową parafię prawosławną św. Cyryla i Metodego  odwiedził  Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Izajasz Metropolita Tamassosu z Cypryjskiej Cerkwi Prawosławnej  Ks. Eugeniusz Bójko zapoznał dostojnego gościa z historią parafii oraz działalnością charytatywną prowadzoną przez parafię w związku z wojną w Ukrainie. Na pamiątkę wizyty w naszej cerkwi proboszcz  podarował Jego Ekscelencji ikonę Przenajświętszej Bogurodzicy napisaną przez naszego parafianina Aleksieja Adamczuka.

Przekazanie darów Fundacji Przystanek Rodzina we Wrocławiu

Proboszcz parafii przekazał dary Fundacji Przystanek Rodzina we Wrocławiu, która w tym trudnym czasie pomaga również rodzinom zastępczym z Ukrainy, zapewniając im mieszkanie oraz wszelką pomoc. Udzielając codziennego wsparcia rodzinom działającym w systemie pieczy zastępczej, szczególnie mocno są nastawieni na pomoc dzieciom, będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Starają się wyrównywać ich życiowe szanse i przeciwdziałać w zakresie wykluczenia społecznego.Na chwilę obecną pod ich opieką … [Read more…]