Przedświąteczne porządki

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. (MK 10,13-16) Dziękujemy zaangażowanym w pomoc sprzątania … [Read more…]

Prośba o pomoc w sprzątaniu świątyni

Drodzy Bracia i Siostry, prosimy o pomoc przy sprzątaniu cerkwi przed świętem Paschy:14.04.2022(czwartek) od godziny 12.0015.04.2022 (piątek) od godziny 11 (po św. Liturgii)Уборка Церкви к Пасхе14.04 четверг – 12:0015.04 пятница – 11:00 (после Литургии)