Wizyta JE Najprzewielebniejszego Izajasza Metropolity Tamassosu z Cypryjskiej Cerkwi Prawosławnej

W ramach działalności charytatywnej cypryjskiego kościoła prawosławnego 28 marca cywilno-wojskową parafię prawosławną św. Cyryla i Metodego  odwiedził  Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Izajasz Metropolita Tamassosu z Cypryjskiej Cerkwi Prawosławnej  Ks. Eugeniusz Bójko zapoznał dostojnego gościa z historią parafii oraz działalnością charytatywną prowadzoną przez parafię w związku z wojną w Ukrainie. Na pamiątkę wizyty w naszej cerkwi proboszcz  podarował Jego Ekscelencji ikonę Przenajświętszej Bogurodzicy napisaną przez naszego parafianina Aleksieja Adamczuka.

Przekazanie darów Fundacji Przystanek Rodzina we Wrocławiu

Proboszcz parafii przekazał dary Fundacji Przystanek Rodzina we Wrocławiu, która w tym trudnym czasie pomaga również rodzinom zastępczym z Ukrainy, zapewniając im mieszkanie oraz wszelką pomoc. Udzielając codziennego wsparcia rodzinom działającym w systemie pieczy zastępczej, szczególnie mocno są nastawieni na pomoc dzieciom, będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Starają się wyrównywać ich życiowe szanse i przeciwdziałać w zakresie wykluczenia społecznego.Na chwilę obecną pod ich opieką … [Read more…]