List paschalny Świętego Soboru Biskupów

List paschalny Soboru Biskupów Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej do Czcigodnego Duchowieństwa, Świątobliwych Mnichów i Mniszek oraz wszystkich Boga miłujących Wiernych Chrystus Zmartwychwstał!   „Dzisiaj wszystko jasności jest pełne, niebo i ziemia, i otchłań cała. Niech więc całe stworzenie radośnie świętuje Zmartwychwstanie Chrystusa, w którym się umacnia” (Kanon Paschy, pieśń 3., refren 1.).   Wezwaniem tym Matka nasza – św. Cerkiew prawosławna – obwieszcza nam, … [Read more…]

Pascha Chrystusowa – ważne informacje

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ogranicza liczbę osób uczestniczących w nabożeństwach do pięciu. Za przekroczenie tego limitu grożą wysokie kary. Z tego względu, aby respektować ustanowione prawo, aby chronić naszych bliźnich oraz aby swoim zachowaniem nie dawać powodów do zgorszenia postawą chrześcijan, wzywam do przestrzegania: wskazanego w rozporządzeniu limitu pięciu osób. Po przyjściu wyznaczonego limitu osób na nabożeństwo – z bólem serca informujemy, że pozostałe osoby nie zostaną wpuszczone do świątyni! … [Read more…]

Prośba o wsparcie naszej parafii

“Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Ga 6, 2)  Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry! Zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie naszej cerkwi w czasie pandemii, kiedy do cerkwi osobiście przychodzi tylko kilka osób.  Jesteśmy świadomi, że sytuacja wielu parafian mogła ulec pogorszeniu. Niestety finanse są niezbędne do utrzymania świątyni. Nie mniej jednak, jeśli zapragniecie nas wesprzeć, będziemy Wam bardzo wdzięczni.  Ofiary można wpłacić … [Read more…]

Niedzielna transmisja nabożeństwa 12.04

W niedzielę (12.04) w TVP Kultura i TVP Białystok o godz. 7.40 będzie transmisja Boskiej Liturgii z cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku. Transmisję można oglądać również poprzez TVP STREAM – link:  https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=745680 Przypominamy, iż za pośrednictwem facebooka oraz na stronie internetowej można uczestniczyć w transmisjach na żywo z naszej parafii.   

Modlitwa w X rocznicę katastrofy smoleńskiej

W piątek 10 kwietnia obchodzono X rocznicę katastrofy smoleńskiej. W cywilno-wojskowej parafii św. Cyryla i Metodego po zakończeniu Boskiej Liturgii Uprzednio Oświęconych Darów modlitewnie wspomniano pamięć śp. Abp. Mirona – Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego wraz z pozostałymi ofiarami katastrofy pod Smoleńskiem na czele z śp. Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Nabożeństwo żałobne – Panichidy odprawione zostało w narteksie cerkwi gdzie znajduje się memorialny fresk poświęcony prawosławnym biskupom wojskowym … [Read more…]

Niedzielna transmisja nabożeństwa w telewizji

W niedzielę (29.03) w TVP Kultura i TVP Białystok o godz. 7.40 bedzie transmisja Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego z cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku. Transmisję można oglądać również poprzez TVP STREAM. Transmisja nabożeństwa w internecie