Święcenie pokarmów

Święcenie pokarmów (koszyczków wielkanocnych)  i spowiedź odbędzie się 1 maja  od godziny 11.00 do 18.00  (o pełnej godzinie tj.: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00)

Sakrament namaszczenia świętym olejem

Sakrament sięga swymi korzeniami do pierwszych wieków Chrześcijaństwa. Modlitwa i namaszczenie olejem chorego, ukazuje wierność nauce zawartej w Nowym Testamencie: „Choruje ktoś pośród was? Niech wzywa prezbiterów Kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana! A modlitwa wiary zbawi dotkniętego słabością i Pan mu ulży, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jkb 5,13-16). Troska o chorych wiernych jest obowiązkiem całej Cerkwi. … [Read more…]